Прилагателно и наречие, като две капки вода

Понякога прилагателното и наречието си приличат като две капки вода. Но едното пояснява съществителното, а другото - глагола. Всичко започва с въпрос...

Всичко започва с въпрос

Какъв, каква, какво и какви са въпроси, които задаваме към съществителното, за да открием прилагателното име.

Къде, кога и как са въпроси, които задаваме към глагола, за да открием наречието.

Разгледайте изречението. Попитайте: Как скочи лисицата? Къде (накъде) тръгна лисицата? Отбележете наречията.
Изведнъж наречията се превърнаха в прилагателни! Затова попитайте Каква е лисицата? и ги отбележете.
Сега да опитаме в обратен ред. Отбележете каква е опашката на лисицата. Това са все прилагателни имена.
А сега изловете наречията. Въпросите са кога, как и къде.
Открийте наречията за начин. Подсказка: как?
Ха, наречията пак са се превърнали в прилагателни. Открийте ги с въпроса: Какъв?
Открийте наречията за начин. Как скачаше лисичето? Как се наостряха ушите му? Как гледаха очите му?
И отново: от наречия в прилагателни. Заковете ги! Какви са очите на лисичето? А ушите му какви са? А то самото какво е?
Посочете наречията. Второто вече е отбелязано.
Проследете как стават на прилагателни!
Посочете наречията за време и начин. Кога продавала? Как по-точно?
Коя дума от горното изречение срещаме тук като прилагателно?
Посочете наречието за начин. Как ми отговаряш?
Да го превърнем в прилагателно! За проверка: прилагателното се мени по род и число, а наречието – не!

Накратко…

Дотук добре. Всъщност, опитайте Приказно упражнение за наречие и упражненията за прилагателно име.

А също и играта Открийте прилагателните имена.