Упражнения за прилагателно име

Прилагателното обозначава качество или свойство на онова, което описва. То „приляга“ на съществителното, като приема неговия род и число, членува се и отговаря на въпросите какъв, каква, какво, какви, чий, чия, чие, чии.

Открийте прилагателните имена в текста.

Прилагателното име описва качество или признак на съществителното (предмета).

Посочете прилагателните, които не са производни думи.
Посочете прилагателните, които са производни думи. Има ли такива, за които се колебаете?
Посочете само прилагателните имена, образувани с наставки.
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само прилагателните имена, които не могат да се степенуват.

Какво мислите за думата предълга – може ли да се степенува? И в двата случая имате право, браво!

Открийте прилагателните имена в текста. Кое от тях е степенувано? Кое от тях е сложно?
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само прилагателните имена, образувани с наставки.
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само прилагателните имена, образувани с наставки.
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само прилагателните имена, които не могат да се степенуват.
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само прилагателните имена в единствено число.
Посочете само прилагателните имена в множествено число.
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само прилагателните имена в единствено число.
Посочете само прилагателните имена в множествено число.
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само качествените прилагателни в текста. Напомняне: те най-често могат да се степенуват.
Открийте прилагателните имена в текста.
Открийте сложните и степенуваните прилагателни имена в текста.
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само прилагателните имена, които не могат да се степенуват.
Открийте прилагателните имена в текста.
Посочете само прилагателните имена, които не могат да се степенуват.
Открийте сложните прилагателни имена в текста.
Открийте сложните прилагателни имена в текста.
Посочете само онези прилагателни, които са образувани с наставка.
Открийте сложните прилагателни имена в текста.
Посочете само относителните прилагателни имена.
Кои прилагателни могат да се свържат със съществителното име кокиче?
Кои прилагателни могат да се свържат със съществителното име пустиня?

Посочихте ли думата разцъфтяла? Ако да – имате право, браво! Понякога, например веднъж на десет години, в пустинята пада дъжд и тогава пясъкът се покрива с прекрасни дребни цветчета.