Правопис: прилагателно име

Упражнение с обяснение. Най-важното за 99 секунди.

Слято изписване на прилагателни имена

Прилагателни имена, образувани с отрицателната частица не- и представката без-:

 • безгрижен
 • безумен
 • безрадостен
 • бездънен
 • неук
 • незрял
 • неспокоен
 • немирен
 • нередовен
 • непознат
 • нелош

Прилагателни имена, съставени от наречие и прилагателно, свързани със съединителна гласна:

 • вечнозелен
 • тъмносин
 • бледорозов
 • всеобщ
 • крайнодесен
 • яркочервен
 • общообразователен
 • самодоволен

Прилагателни имена, образувани от сложни съществителни имена:

 • риболовен
 • министърпредседателски
 • кандидатстудентски
 • машиностроителен
 • научнопопулярен
 • научноизследователски

Слято се пишат прилагателни имена образувани от съставни географски названия:

 • средногорски
 • източнородопски
 • черноморски
 • близкоизточен
 • великотърновски
 • горнооряховски
 • новозагорски
 • средиземноморски

Слято се пишат прилагателни имена образувани от числително и съществително име:

 • триминутен
 • едночасов
 • двудневен
 • петчленен
 • осеметажен
 • стогодишен
 • петвековен
 • хилядолетен
 • първороден

Слято се пишат прилагателни имена с главна част причастие:

 • властимащ
 • металорежещ
 • многообещаващ
 • всезнаещ
 • новодошъл
 • новопостроен
 • главнокомандващ

Полуслято се пишат…

сложни относителни прилагателни, образувани от лично, фамилно име или титла:

 • Христо-Ботева поезия
 • Елин-Пелинов разказ
 • Хан-Крумов надпис
 • Рило-Родопски масив

сложни прилагателни имена, съставени от смислово равноправни части:

 • причинно-следствен
 • жълто-зелен
 • черно-бял
 • българско-английски
 • търговско-промишлен

сложни прилагателни имена с подчинена част цифра, буква или съкратена дума:

 • Г-образен
 • 90-градусов
 • 2-дневен
 • 100-годишен
 • П-образен
 • психо-тест
 • ген-щаб
 • 9-степенен

Разделно се пишат…

географски названия и празници, образувани от прилагателно и съществително име:

 • Нова година
 • Средна гора
 • Нови Искър
 • Велико Търново
 • Горна Баня
 • Стара планина
 • Черно море
 • Слънчев бряг

А сега посочете правилно изписаните прилагателни имена.

Кое е правилното изписване?

Слято, полуслято или разделно?

Правописът е изящно изкуство. Превърнете знанията в умения, а усета в съвършество с още няколко упражнения!