Местоименни наречия

Местоименните наречия, както подсказва названието, заместват обстоятелствените пояснения за място, време и начин.

Показателни

Показателните местоименни наречия посочват как, къде и кога се извършва действието: 

 • тук
 • тука
 • там
 • сега
 • тогава
 • така
 • тъй
 • иначе

Въпросителни

Самите въпросителни думи също са местоименни наречия:

 • къде
 • кога
 • как

– Как правиш това? Какво е като усещане? Колко далеч можеш да отидеш по този начин?

– Можеш да отидеш до всяко място и във всяко време, които си избереш – каза Старейшината. – Аз съм бил навсякъде и във всяко време, за което ми е хрумвало.

Относителни

 • където
 • когато
 • както

За да летиш бързо като мисълта докъдето и да било, трябва да започнеш със съзнанието, че вече си пристигнал…

Неопределителни

 • някъде
 • някога
 • някак

Някъде там в небето, той успя някак да осъзнае, че полетът на идеите може да е също толкова реален, както полетът на вятъра или перата.

Отрицателни

 • никъде
 • никога
 • никак

Никога няма да го направиш както трябва, ако набираш височина толкова рязко. Така никъде няма да стигнеш. Трябва да го правиш по-плавно! Твърдо, но плавно, запомни ли?

Обобщителни

 • всякъде
 • всякога
 • всякак

Наобиколиха го отвсякъде. Защото всякога щеше да има хора, които да въплъщават безграничната идея за свободата.

Следващият път, когато описвате някоя случка, опитайте да приковете вниманието на събеседника си. Загатвайте, пораждайте въпроси. И спрете на най-интересното място. Щрак! Нов кадър.

Примерите са вдъхновени от “Джонатан Ливингстън Чайката”,
Ричард Бах. А вие готови ли сте да превърнете знанията в майсторство с няколко упражнения?