Совите не са това, което са

Наблюдателни ли сте? Проверете колко правописни, граматически и смислови грешки ще уловите!

Посочете думите с правописни и/или граматически грешки.
Посочете думите с правописни и/или смислови решки.
Посочете думите с правописни и/или смислови грешки.
Посочете думите с правописни и/или граматически грешки.
Посочете думите с правописни и/или граматически грешки.
Посочете думите с правописни и/или граматически грешки.
Посочете думите с правописни, граматически и/или смислови грешки.
Посочете думите с правописни, граматически и/или смислови грешки.
Посочете думите с правописни, граматически и/или смислови грешки.
Посочете думите с правописни, граматически и/или смислови грешки.

Прекрасна работа! Готови ли сте за още едно предизвикателство?