Образуване на думи с представки

Представката стои пред корена и образува нова дума.

Има десетки представки. Най-често използваните са: без-, за-, до-, въз-, из-, на-, не-, по-, пре-, пред-, при-, раз-, съ-.

Образувайте думи с помощта на представки. Влачете и пуснете представките пред подходящия корен.

Някои представки промерят леко значението на думата (прескачам – подскачам, записвам – описвам – преписвам).

Други представки преобръщат значението на думата (вход – изход, умна – безумна, радост – нерадост).

Образувайте думи с  представки, които преобръщат значението. Влачете и пуснете представките пред подходящия корен.

Най-често представката не променя корена на думата.