Българската азбука

Българската азбука е набор от знаци, наречени букви, с които се записват звуците в езика ни. Българската азбука се състои от 30 букви, разположени в определен ред – азбучен ред: