Нарисувай ми… игра

Открийте съществителните и прилагателните имена от картинката. Прерисувайте или отпечатайте. Оцветете и споделете!

Посочете всички съществителни имена от женски род на картинката. Оцветете ги.

Посочете съществителните имена от мъжки род, показани на картинката. Оцветете ги.

Внимание! Не всички думи ги има в картинката!

Посочете съществителните имена в среден род на картинката. Те завършват на -О или -Е. Оцветете ги.

Внимание! Не всички думи ги има в картинката!
Кои от тях са в множествено число?

Посочете всички съществителни имена в множествено число.

Кои от тях са от мъжки род?

Посочете всички прилагателни имена.

Кои от тях са от женски род?

Чудесна работа! Да поиграем още малко? С кученца!