Наречие. Приказно упражнение.

Наречието е неизменяема част на речта. Пояснява глагола и действието (тича стремглаво). Понякога пояснява прилагателни имена (много красива, твърде цветен) и други наречия (само сега).

Посочете наречията в изречението и определете вида им.
“Надясно”, “наляво” и “направо” са наречия за…
Посочете наречията в изречението и определете вида им.
“Денем”, “нощем” и “накрая” са наречия за…
Посочете наречията в изречението и определете вида им.
“Трудно”, “бавно” и “тягостно” са наречия за…
Дотук беше лесно. Попълнете наречието за време.
С кои наречия можем да заменим “най-сетне”?
Не 3, а 4 наречия в 2 изречения! Попълнете ги.
Посочете наречията, образувани от съществително име.
Образувайте наречия от предлог и съществително име.
Попълнете правилните наречия.
Попълнете правилните наречия.

Понякога наречието и прилагателното си приличат като две капки вода…

Началото на приказката ви чака в Приказното упражнение за местоимения