Имало едно (глаголно) време

Упражнение за деветте времена на глагола. Три от тях са основни - сегашно (събитието се случва сега или постоянно), бъдеще (събитието предстои да се случи) и минало свършено (събитието е приключило).

Сегашно време: нещо се случва (сега, често, винаги).

Попълнете окончанията на глаголите в сегашно време.

Бъдеще време: нещо ще се случи (по-късно).

Образувайте бъдеще време.


Минало свършено време: нещо се случи (и приключи).

Попълнете глаголите в минало свършено време.Минало несвършено време: нещо се случваше („сегашно време в миналото”).

Попълнете глаголите в минало несвършено време.Минало неопределено време: нещо се е случило (и резултатът от действието е налице).

Попълнете глаголите в минало неопределено време.Минало предварително време: нещо се беше случило.

Попълнете глаголите в минало предварително време.Бъдеще време в миналото: нещо щеше да се случи.

Попълнете глаголите в бъдеще време в миналото.


Бъдеще предварително време: нещо ще се е случило.

Попълнете глаголите в бъдеще предварително време.Бъдеще предварително време в миналото: нещо щеше да се е случило.

Попълнете глаголите в бъдеще предварително време в миналото.