Числително име. Упражнение.

Числителното име посочва брой или поредност на предметите, за които говорим.

Открийте числителните имена в текста.

Потърсете числителните и открийте тайните на розетата от Плиска.

Научете и си припомнете най-важното за числително име с примери и гатанки.

Открийте редните числителни имена.

Открийте приблизителните числителни имена в текста.

Овладейте разновидностите на Числително име като на игра.

Спомняте ли си?