Лични местоимения. Приказно упражнение.

Лични и възвратни лични местоимения. Упражняваме формите за лице, род, число и падеж.

Защо ни трябват лични местоимения?

Братята на най-големия брат вързали най-големия брат с едно въже през кръста, спуснали най-големия брат, но когато стигнал до средата, най-големият брат се изплашил и заклатил силно въжето, за да изтеглят най-големия брат.

Вие разбрахте ли нещо от това тромаво изречение? Да опитаме иначе!

Вързали го с едно въже през кръста, спуснали го, но когато стигнал до средата, най-големият брат се изплашил и заклатил силно въжето, за да го изтеглят.

Личното местоимение е кратка дума, която замества името на определен човек или предмет. То ни позволява да избегнем неясноти и повторения. Но кога да използваме аз и ти, мен и теб, на мен и на теб? Обяснението ни очаква в края на страницата.

Прочетете внимателно и  попълнете липсващите местоимения, като ги плъзгате и пускате на правилните места.
Това беше лесно.
Намирисва на приключение!


Попълнете липсващите лични местоимения. Тук-там може да се появят възвратни лични местоимения!


Ламята е другото име на Халата.


Прочетете повече за Лични местоимения.

Нали не се плашите от трудности? Защото тук-там се появяват притежателни местоимения!

Тогава девойката рекла:

Става заплетено…


Попълнете липсващите местоимения. Разпознайте личните!


Остава само още едно изпитание…
Ами сега?

И така…

Познахте ли приказката?

Тримата братя и златната ябълка, “Български народни вълшебни приказки”