Притежателно местоимение. Приказно упражнение.

Притежателни и възвратни притежателни местоимения. Отговарят на въпросите чий, чия, чие, чии или на кого, на коя, на кое, на кои.

Притежателното местоимение изразява притежание: мой, ми, твой, ти, негов, му, нейна, й, наш, ни, ваш, ви, техен, им.

Възвратното притежателно местоимение е по-общо: свой, своя, свое, свои, си

Попълнете липсващите притежателни местоимения, като ги плъзгате и пускате на правилните места. 

Внимавайте, някои притежателни местоимения много приличат на лични.
Дотук добре! Продължаваме…

Сега става заплетено…

Да видим дали ще разплетете загадката. 

Открийте точното местоимение.

Наместете притежателните местоимения. 

И тъкмо когато всичко започва да се подрежда… 

Открийте притежателните местоимения и завършете приказката. 

Още само две местоимения и всичко ще завърши добре!

Приказката е “Царкинята жаба”.

Накратко…