Приказно упражнение за притежателно местоимение

Статията продължава надолу

Притежателното местоимение показва, че някой притежава  даден предмет: мой, ми, твой, ти, негов, му, нейна, й, наш, ни, ваш, ви, техен, им.

Възвратното притежателно местоимение е по-общо: свой, своя, свое, свои, си

Прочетете внимателно и попълнете липсващите притежателни местоимения, като ги плъзгате и пускате на правилните места. 

Внимавайте, някои притежателни местоимения много приличат на лични.
Дотук добре! Продължаваме…

Сега става заплетено, но ние не се отказваме. Търсим точните притежателни местоимения!

Да видим коя е тази жаба! Открийте верните притежателни местоимения, разплетете загадката. 

Настава време на изпитания… за героите в приказката и за нас, търсачите на местоимения. 

Нови изпитания… Но ние вече познаваме притежателните местоимения. 

И тъкмо когато всичко започва да се подрежда… 

Дали Иван царският син ще загуби Василиса завинаги? Открийте притежателните местоимения и узнайте края на приказката. 

Всичко е добре, когато завършва добре. Остава да намерим още само две притежателни местоимения!

Приказката е „Царкинята жаба“.

Накратко…

Може би ще Ви хареса