Шест верни думи

Шест части на речта, малко въображение, цяла история.

Разгледайте картинката. Намерете верните думи. Създайте история.
Кой, какво? (съществително име)
Какъв, каква, какви? (прилагателно)
Какво правят? (глагол)
Колко? Кой поред? (числително)
Как се казват? (съществителни собствени имена)
Къде? Кога? Как? (наречие)

Ето че събрахте една картинка, три кученца и 36 думи. Превърнете ги в малка приказка, изпратете я в пощенската кутия на Словум (friend@slovum.com) и очаквайте изненада!

Ето и Първата история към упражнението.