Намиране на подлога в изречението

Подлогът е вършителят на действието (в деятелен залог) или понасящият действието (в страдателен залог). Открива се с въпросите: Кой? Коя? Кое? Кои? Открийте подлога в изреченията. Прочетете основното за главните части на изречението.

В горното изречение липсващият подлог се подразбира от глагола: (аз) мога.


Тук-там ще срещнете отбелязан подлог, но това не означава, че няма поне още един…