Образуване на сложни прилагателни имена

Сложното прилагателно име съдържа два или повече корена. С него описваме хората и предметите точно и изразително.

Да опишем тази силна и смела, мила и красива лудетина с най-точните думи…

Разгледайте момичето от картинката и го опишете с най-точните прилагателни имена. 
Дотук добре. А сега опишете момичето, като образувате сложни прилагателни имена.

Каква е тя? Проявете въображение!

Смела? Бърза? Дива?

Какъв усет само! Опитайте играта “Открийте прилагателните”!

Накратко…

За прилагателното име с любов