Образуване на сложни съществителни имена

Думите могат да се съчетават, за да образуват съставни думи. Значението на полученото сложно съществително е различно или по-точно от това на двете отделни думи.

Образувайте сложни съществителни имена. Влачете и поставете думата зад подходящия корен.

Проявете въображение, поиграйте си с думите!

Това се казва словотворство! Опитайте и със сложни прилагателни имена!

Образувайте още сложни съществителни. Влачете и поставете думата зад подходящия корен.

Припомнете си видовете съществителни имена.

Опитайте още няколко упражнения за съществително име.

Спомняте ли си?