Голямо котешко приключение. Тест за четвърти клас

Основни понятия, нови знания и въображение

Прочетете текста и отговорете на въпросите.

Има едно животно — очите му — смарагдови, да ги открадне никой не може.

Мустаците му ей такиива, да е мъж, не е мъж.

Кожухчето му искри хвърля, не изгаря.

Лапичките му копринени, не се протриват.

Шестнайсет ножа в джобчетата крие, месо да си отреже не умее.

Що е то?

1. Кое е животното?

А. агнето
Б. котката
В. мишката

2. Какви са лапичките на котката?

А. меки като коприна
Б. остри като ножове
В. зелени като смарагди

3. Какво не умее да прави котката?

А. да лочи мляко
Б. да улови мишка
В. да си отреже месо

4. Какво означава изразът “шестнайсет ножа в джобчетата крие”?

А. На всяка лапичка има по четири джобчета, а във всяко от тях има остро ножче — нокътче. 
Б. Котката има остри зъби.
В. Котката има дълги мустаци, които се прибират.

5. Думите в кой ред определят най-добре котката?

А. дива и гладна
Б. граблива и летяща
В. пухкава и гальовна

6. С коя дума може да се замени котешкото “кожухче”?

А. перушина
Б. козина
В. коса

7. Какви думи са “хвърля” и “отхвърля”?

А. сродни
Б. синоними
В. антоними

8. Какво е по цел на изказване изречението?

Това е най-обикновена котка!

А. въпросително
Б. възклицателно
В. съобщително

9. Кой е подлогът в изречението?

Кралят наредил на министъра да преброи ноктите на котката.

А. котката
Б. министъра
В. кралят

10. В кое изречение в текста има лично местоимение?

А. първото
Б. второто и третото
В. последното

Текст за диктовка

Принцесата остана да седи на стълбите, но вече не плачеше. Замисли се — какво ли е това животно?

Бабичката пристигна в двореца с кошница, покрита с кърпа. Кралят слезе от трона, за да види животното.

Тогава бабата дръпна кърпата и от кошницата изскочи една котка. Тя с един скок се настани на трона.

Отлична работа! Да продължим с игра?

А може би искате да прочетете цялата Голяма котешка приказка от Карел Чапек?