Глагол. Приказно упражнение.

Глаголът е движещата сила в езика. Да го упражним с една притча.

Плъзнете правилната глаголна форма в изречението.
Плъзнете правилната глаголна форма в изречението.
Определете вида на глаголните форми “вървял” и “кретали”.
Ако в изречението има глагол, посочете го.
Попълнете глаголните форми.
Попълнете глаголите.
Плъзнете правилния глагол в изречението.
Плъзнете правилния глагол в изречението.
Попълнете глагола.
Попълнете глаголите.
Попълнете глаголните форми.
Посочете глагол(ите) в повелително наклонение.
Попълнете глаголите.
Посочете сложната глаголна форма.
Посочете глаголната форма.
Посочете глагола в бъдеще време.
Попълнете глагола.
Попълнете глагола.
Попълнете глаголите.
Попълнете глагола.


Попълнете глагола.
Завършете историята.
Хареса ли ви тази история? А знаете ли, че неусетно овладяхте тънкостите на глагола? Поздравления!