Градината на щастието. Приказно упражнение за глагол

Статията продължава надолу
Плъзнете правилния глагол в изречението.
Плъзнете правилния глагол в изречението.
Определете вида на глаголните форми „вървял“ и „кретали“.
Ако в изречението има глагол, посочете го.
Попълнете глаголите.
Попълнете глаголите.
Плъзнете правилните глаголи в изреченията.
Попълнете глагола.
Попълнете глаголите.
Попълнете глаголите.
Посочете глагол(ите) в повелително наклонение.
Попълнете глаголите.
Посочете сложната глаголна форма.
Посочете глаголната форма.
Посочете глагола в бъдеще време.
Попълнете глагола.
Попълнете глагола.
Попълнете глаголите.
Попълнете глагола.


Попълнете глагола.
Завършете историята.
Хареса ли ви тази история? А знаете ли, че неусетно овладяхте тънкостите на глагола? Поздравления!