Глагол. Приказно упражнение.

Това, което търсиш, търси теб.

Попълнете причастието.
Попълнете причастието.
Ако в изречението има глагол, посочете го.
Попълнете правилните глаголи.
Попълнете верните глаголи.
Плъзнете правилния глагол в изречението.
Плъзнете правилния глагол в изречението.
Попълнете правилния глагол.
Попълнете верните глаголи.
Попълнете верните глаголи.
Посочете глагол(ите) в повелително наклонение.
Попълнете глаголите.
Посочете сложната глаголна форма.
Посочете глаголната форма.
Посочете глагола в бъдеще време.
Попълнете правилния глагол.
Попълнете глагола.
Попълнете глаголите.
Попълнете глагола.


Попълнете глагола.
Завършете историята.
Хареса ли ви тази история? А знаете ли, че неусетно овладяхте тънкостите на глагола? Поздравления!