Вълшебната градина. Тест за шести клас.

Основни понятия и нови знания.

Прочетете текста и отговорете на въпросите.

Голямата колкото за кукленска къща градинка беше вълшебна страна — гора от цветя, където се скитаха създания, каквито не бях виждал дотогава. Между стегнатите копринени листенца на всяка роза живееха дребни, прилични на морски раци паяци, които отстъпваха странично, ако нещо ги разтревожеше. Прозрачните им телца бяха с цвета на растението, в което живееха: розови, слонова кост, виненочервени, жълти като масло. По стеблата на розите се движеха калинки, наподобяващи току-що боядисани играчки: бледочервени на големи черни точки, ябълковочервени на кафяви точки, оранжеви на сиви и черни лунички. Закръглени и дружелюбни, калинките пълзяха и се хранеха сред анемичните стада листни въшки. Диви пчели, прилични на мечки с електрикова козина, летяха на зигзаг между цветята и бръмчаха равномерно и усърдно. Пърхащи като колибри нощни пеперуди, лъскави и изящни, се стрелкаха нагоре-надолу по пътеките, като припряно се суетяха, а невидимите им от бързото движение крилца се появяваха само ако спираха, за да пъхнат дългите си нежни хоботчета в цветовете. По белия калдъръм огромни черни мравки се събираха и оживено разговаряха около някой странен трофей: умряла гъсеница, късче розово листенце, сух клас тревица, пълен със семенца. Като съпровод на цялата тази дейност, от маслиновите горички отвъд живия плет се носеше непрекъснатото треперливо свирене на цикадите. Ако странната мъглява мараня издаваше звук, той щеше да бъде точно чудното и отчетливо жужене на тези насекоми.

1. Коя е темата на текста?

А. Хранителните навици на насекомите
Б. Насекомите по света
В. Растенията в малка градина
Г. Животът на насекомите в малка градина

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А. Градинката принадлежи на кукленска къща.
Б. Градинката е оприличена на вълшебна страна.
В. Градинката прилича на гора от цветя.
Г. Градинката е толкова малка, че подхожда като за кукленска къща.

3. Кое изречение НЕ може да продължи текста?

А. Отначало бях така зашеметен от това изобилие на живот, че само се движех из градината в захлас и наблюдавах ту едно, ту друго същество.
Б. Установих, че паячетата-раци могат да сменят цвета си не по-малко успешно от хамелеона. 
В. Паяците са най-многобройната група от клас Паякообразни и се нареждат на седмо място сред всички други групи организми по брой представители.
Г. Открих, че под окапалата шума на живия плет живее друг вид паяк — малък свиреп ловец, коварен и кръвожаден като тигър.

4. Текстът е предназначен за:

А. студенти по биология
Б. любители на животните
В. градинари
Г. широк кръг читатели

5. Като части на речта думите виненочервени, бледочервени и ябълковочервени са:

А. сложни прилагателни имена
Б. сложни съществителни имена
В. непроизводни прилагателни имена
Г. прости прилагателни имена

6. Какви са общите особености в думите листенце, тревица, семенца

А. съществителни имена от среден род
Б. съществителни имена в единствено число
В. умалителни съществителни имена
Г. умилителни имена

7. Посочете реда, който съдържа синоними на думата “създания”.

А. предания, легенди
Б. същества, твари
В. творби, трудове
Г. здания, сгради

8. При кои от двойките думи има отношение както при двойката равномерно и усърдно?

А. равно и бавно
Б. високомерно и сърдито
В. еднообразно и постоянно
Г. тихо и дрезгаво

9. Какво означава изразът летяха на зигзаг?

А. в права линия
Б. право нагоре
В. криволичейки нагоре-надолу
Г. криволичейки насам-натам

10. Коя от изброените думи е синоним на подчертаната в изречението?

По белия калдъръм огромни черни мравки се събираха и оживено разговаряха около някой странен трофей: умряла гъсеница, късче розово листенце, сух клас тревица, пълен със семенца.

А. тролей
Б. плячка
В. злодей
Г. препятствие

11. Кои думи са написани грешно?

„Внимавай — гнездо на щипалка — саблюдавай тешина.“

А. първата и четвъртата
Б. втората и петата
В. първата и последната
Г. предпоследната и последната

12. Посочете реда, на който те са изписани правилно

А. събльодавай тишина
Б. съблюдавай тешина
В. съблюдавай тишина
Г. саблюдавай тишина

13. С коя от посочените думи НЕ може да бъде заменено подчертаното наречие в изречението?

Пърхащи като колибри нощни пеперуди, лъскави и изящни, се стрелкаха нагоре-надолу по пътеките, като припряно се суетяха. 

А. нетърпеливо
Б. замислено
В. нервно
Г. бързешком

14. Словообразуващи морфеми са:

А. представката, коренът, наставката
Б. коренът, окончанието, определителният член
В. представката, наставката, окончанието
Г. представката, наставката, определителният член

15. Каква фигура на речта е използвана в израза пърхащи като колибри нощни пеперуди?

А. сравнение
Б. метафора
В. олицетворение
Г. антитеза

Чудесна работа!

Откъсът е от книгата “Моето семейство и други животни” от Джералд Даръл, 1956 г. Превод на български език: Огняна Иванова, 1984 г.