Намиране на второстепенните части на изречението

Второстепенните части на изречението поясняват главните му части (подлог, сказуемо) или други второстепенни части.

Потърсете допълненията:

Потърсете обстоятелствените пояснения:

Потърсете определенията:

Потърсете приложенията:

Забележителна работа! Главните части на изречението ви очакват!