Повелително наклонение: Махни се оттам!

В повелително наклонение говорещият заповядва или изразява желание за извършване на дадено действие.

Чуйте песента! Отговорете на въпросите!

Прости повелителни форми

Простите повелителни форми изразяват заповед: Стой! Спрете!

Те винаги са във 2 л. ед. и мн. ч.

Посочете отрицателната повелителна форма на глагола.
Върху коя сричка пада ударението при простите форми на повелително наклонение?

Не ме е страх дори и сам! Не се преструвам!

Да ви возя на гърба в седло!

Ще ви кажа само едно: 

Посочете глагола в повелително наклонение.
Посочете отрицателната повелителна форма на глагола.

Не ще ви се дам!

Див, несломен!

Посочете глагола в повелително наклонение.
Посочете глаголите в повелително наклонение.
Посочете глагола в повелително наклонение.
В кое лице са горните форми за повелително наклонение?
Коя е повелителната форма на спомагателния глагол “съм” във 2 л. ед. ч.?
Посочете отрицателната повелителна форма на глагола.

Това е моята игра и аз я играя.

Посочете глагола, който няма форма за повелително наклонение.

Но ти не можеш да влезеш в нея!

Въпреки възклицателния знак, глаголите са в изявително наклонение. Глаголът “мога” няма форма за повелително наклонение.

Посочете повелителната форма на глагола “дойда”.
Посочете глаголите в повелително наклонение.
Посочете глагола в повелително наклонение и частицата, която го подсилва.
Посочете частиците, които подсилват повелителните форми.

Сложни повелителни форми

Сложните повелителни форми изразяват молба, желание. Затова те са приложими и за трите лица в единствено и множествено число.

Открийте сложните повелителни форми в изречението.
Открийте сложните отрицателни повелителни форми!

Справихте се славно! А как сте със залога? А с времето?

Откъсът и песента са от анимационния филм„Спирит: Жребецът от Симарон“  (Spirit: Stallion of Cimmaron, 2002) на DreamWorks Animation.

Музикален режисьор и превод на песните: Диана Илиева-Парцалева

Песента “Махни се оттам” се изпълнява на български език от Владимир Михайлов.