Как да образуваме глагол от съществително име?

Разплитаме питанка от 24.04.2019 г.: "Здравейте. Можете ли да ни помогнете за една домашна работа. Трябва да образуваме глаголи от тези съществителни имена: певец, пекар, косач, писател, печатар, шивач."

Домашното само на пръв поглед изглежда трудно.

Да вземем всяко едно съществително име от списъка и да потърсим глагола (действието), от което то произлиза.

Певец. Какво прави певецът? Той пее. Глаголът е в 3 л. ед. ч. сег. вр., 1-во спрежение.

Лекар. Какво прави лекарят? Той лекува. Глагол в 3 л. ед. ч. сег. вр., 3-то спрежение.

Косач. Какво прави косачът? Той коси (трева, сено). Глагол в 3 л. ед. ч. сег. вр., 2-ро спрежение.

Писател. Какво прави писателят? Той пише (книги, статии). Гглагол в 3 л. ед. ч. сег. вр., 1-во спрежение.

Печатар. Какво прави печатарят? Той печата (вестници, списания, книги). Глагол в 3 л. ед. ч. сег. вр., 3-то спрежение.

Шивач. Какво прави шивачът? Той шие (дрехи). Глагол в 3 л. ед. ч. сег. вр., 1-во спрежение.

  • Певец

  • Лекар

  • Косач

  • Писател

  • Печатар

  • Шивач

Наслука!