С, с

Азбука за мъници. Главна и малка буква С. Три думи с буквата С.

Какво е нарисувано тук?

Слон започва с буквата…

Какво е нарисувано тук?

Има ли буква С в АНАНАС?

Коя е тя?

Какво е нарисувано тук?

Колко букви С има в СЛЪНЦЕ?

Колко букви С има в Сестра?

Правилно, една главна и една малка буква. Кои са те?

В кой цвят има буквата С?

Буквата С се пише лесно. Например така…

Словум има награда за всяко дете, което напише на хартия 3 думи с буквата С и ги сподели с нас (friend@slovum.com)!