К, к

Азбука за мъници. Главна и малка буква К. Три думи с буквата К.

Какво е нарисувано тук?

Куче започва с буквата…

Какво е нарисувано тук?

Има ли буква К в КОЛЕЛО?

Коя е тя?

Какво е нарисувано тук?

Колко букви К има в КОТЕТА В КОШНИЦА?

Какво е нарисувано тук?

Колко букви К има в Калинка?

Правилно, една главна и една малка буква. Кои са те?

В кои думи на картинката има буква К?

Буквата К се пише лесно. Например така…

Словум има награда за всяко дете, което напише на хартия 3 думи с буквата К и ги сподели с нас (friend@slovum.com)!