М, м

Азбука за мъници. Главна и малка буква М. Три думи с буквата М.

Какво е нарисувано тук?

Мече започва с буквата…

Какво е нарисувано тук?

Има ли буква М в МАРГАРИТКИ?

Коя е тя?

Какво виждаме тук?

Колко букви М има в МАЙКА МЕЧКА С МАЛКИ МЕЧЕТА?

Колко букви М има в МАМА?

Правилно, една главна и една малка буква. Кои са те?

Буквата М се пише лесно. Например така…

Словум има награда за всяко дете, което напише на хартия 3 думи с буквата М и ги сподели с нас (friend@slovum.com)!