Р, р

Азбука за мъници. Главна и малка буква Р. Три думи с буквата Р.

Какво е нарисувано тук?

Риба започва с буквата…

Какво е нарисувано тук?

Има ли буква Р в СЪРЦЕ?

Коя е тя?

Какво е нарисувано тук?

Колко букви Р има в ТИГЪР?

Колко букви Р има в Разбирам?

Правилно, една главна и една малка буква. Кои са те?

В кой цвят има буквата Р?

Буквата Р се пише лесно. Например така…

Словум има награда за всяко дете, което напише на хартия 3 думи с буквата Р и ги сподели с нас (friend@slovum.com)!