Игра “Свържи сричките в дума”

Имало едно време едно необикновено море. Вълните му - звуци. Рибите - срички. Те се гонели, играели си и образували думи. Името на това море е... Български език!

В тази игра ще се научим да свързваме сричките в думи.

Думите са направени от срички. Сричката винаги съдържа гласна – а, ъ, е, и, о, у.

Някои думи са големи – въртележка, бръмбар, пеперуда, калинка.

Други са малки – мед, сол, път, ключ, дом, кон.

Има и съвсем мънички – ех, ах, аз, ти, Я! Ъ…

Сега ще се научим да разделяме думата на срички. Да вземем думата слон. Казваме на глас: слон!

Можем ли да разделим слона на срички? Не можем, защото има само една гласна – О! Слон е едносрична дума. Също като думите кон, кит, лъв, вълк, мед, трон, цар, дом, сън, дъжд и сняг.

Сега да вземем думата бонбон. Казваме я на глас бавно: бонбон!

Ето, получи се! Открихме, че бонбон има две срички – бон и… бон! Има още думи с еднакви срички – бебе, мама, баба, кака, Лили, Гого.

Но с различни срички е по-забавно. Да опитаме!

роза: РО – ЗА

море: МО – РЕ

петел: ПЕ – ТЕЛ

Да опитаме да подредим дума от срички, може да има такива, които са там, за да заблудят и не са част от думата.
Сега да опитаме с три срички!

Говорим като робот и броим до три:

таралеж: ТА – РА – ЛЕЖ

шевица: ШЕ – ВИ – ЦА

самолет: СА – МО – ЛЕТ

малина: МА – ЛИ – НА

носорог: НО – СО – РОГ

Кой иска да поиграе с още повече срички?

гръмотевица: ГРЪ – МО – ТЕ – ВИ – ЦА

пеперуда: ПЕ – ПЕ – РУ – ДА

Кой ще сглоби още по-дълга дума?

Опитваме с някоя много голяма дума, например:

огледало: О – ГЛЕ – ДА – ЛО

водорасло: ВО – ДО -РАС – ЛО

Ех, какви славни думи научихме! А вие не спирайте. Всеки ден пускайте рибки в морето на българския език.