Разни упражнения

Разгледайте картинката и посочете кои от изброените думи виждате.

Посочете думите с правописни грешки.

А или Ъ при прилагателните. Непостоянно Ъ

Нека припомним правилото, че ако при множественото число гласната изчезва, то в единствено число думата се пише с Ъ. В противен случай пишем А. Във форми на думата, в които звукът се запазва, се пише А:

препасан – препасани

брадясал – брадясали

ако в множествено число на думата звукът изпада, се пише Ъ:

ансамбъл – ансамбли

обрасъл – обрасли

Упражнения

Посочете вярната буква, как правилно се изписват думите?