Загадката на Лунния камък. Тест за пети клас.

Основни понятия, обща култура и нови знания.

Прочетете текста и отговорете на въпросите.

Според древно предание Жълтият диамант е украсявал челото на четириръкия индийски бог на Луната. Нарекли го „Лунния камък“ заради особения му цвят и поради легендата, че неговият блясък се е увеличавал при пълнолуние и намалявал заедно с намаляването на луната.

Лунният камък се охранявал от трима жреци, които трябвало да се сменяват ден и нощ до свършека на света. Според преданието, страшни нещастия щели да сполетят всеки смъртен, който би дръзнал да сложи ръка на свещения камък, както и всички негови потомци.

Но в началото на осемнадесети век на престола се качил наследник на Великите Моголи. По негова заповед храмът бил опустошен, статуите — разбити на парчета, а Лунният камък — присвоен от един военачалник.

Безсилни да си върнат откраднатото съкровище, тримата пазители го следели предрешени. Диамантът минавал от ръцете на един в ръцете на друг незаконен владетел; и въпреки всички случайности и промени наследниците на тримата жреци продължавали да следват свещения камък.

Това продължило до последната година на осемнадесети век. Диамантът минал във владение на султан Типу, който наредил да украсят с него дръжката на кинжала му и го пазел сред най-драгоценните съкровища на своята оръжейна сбирка.

1. Текстът разказва историята на:

А. Индийски храм на Луната
Б. Жълтия диамант
В. Кражбата на Лунния диамант
Г. Пазителите на Жълтия камък

2. Според текста НЕ е вярно, че диамантът:

А. Носи нещастия на всеки, който го открадне или придобие с насилие.
Б. Векове наред се пази от трима жреци.
В. Попада случайно в джоба на бедно момче.
Г. Става владение на султан Типу.

3. Текстът не може да бъде продължен с изречението:

А. Такава беше фантастичната история на Лунния камък, която се разказваше из нашия лагер.
Б. Когато той се обърна, един камък, поставен в дръжката на кинжала, блесна като огнена искра под светлината на факела. 
В. Но кой ще намери Лунния камък?
Г. Един ден тримата жреци заминали на пътешествие в Индия.

4. Кой е грешният отговор. Жълтият диамант:

А. Преминавал през ръцете на различни незаконни владетели, но пазителите го следвали неотлъчно.
Б. Бил насечен на малки парчета, които били продадени в Европа.
В. Според древно предание той е украсявал челото на четириръкия индийски бог на Луната.
Г. Бил наречен „Лунния камък“ заради легендата, че блясъкът му се увеличавал при пълнолуние и намалявал заедно с намаляването на луната.

5. Текстът може да бъде взет от:

А. учебник по география
Б. спортен вестник
В. роман
Г. басня

6. По цел на общуването изречението е:

Лунният камък се охранявал от трима жреци, които трябвало да се сменяват ден и нощ до свършека на света.

А. съобщително
Б. подбудително
В. въпросително
Г. възклицателно

7. Посочете коя дума е излишна, защото е различна като начин на образуване:

А. драгоценен
Б. военачалник
В. простосмъртен
Г. махараджа

8. Какво означава изразът “да сложи ръка”?

А. да открадне
Б. да се ожени
В. да обработи
Г. да се здрависа

9. Глаголите “украсява” и “разкрасиха” имат еднакви:

А. представки
Б. наставки
В. корени
Г. окончания

10. Като част на речта първата дума в словосъчетанието “четириръкия индийски бог” е:

А. числително име
Б. сложно прилагателно име
В. сложно съществително име
Г. съществително собствено име

11. Вярно е, че глаголното време в изречението е:

Лунният камък се охраняваше от трима жреци, които трябваше да се сменяват ден и нощ до края на света.

А. сегашно
Б. минало свършено
В. минало несвършено
Г. бъдеще

12. Според значението си, думите “безстрашен” и “малодушен” са като:

А. смел – храбър
Б. защитник – пазител
В. достоен – подъл
Г. жрец – жерав

13. Кое заглавие е подходящо за текста?

А. Лунният камък
Б. Смърт край Нил
В. История на Индия
Г. Около света за 80 дни

14. От колко абзаца се състои текстът?

А. четири
Б. пет
В. шест
Г. увод и изложение

15. Къде в текста глаголите са в несвидетелски форми?

А. в първия и втория абзац
Б. в първия, третия и петия абзац
В. никъде
Г. в целия текст

Много добре, дори отлично! Готови ли сте да разплетете загадката в следващия тест?

Откъсът е от книгата “Лунният камък” от Уилки Колинс, преведена на български език от Никола Милев. Книгата е написана в далечната 1868-а година!