Упражнения за съществително име

Съществителното име назовава нещо, което съществува.

Посочете съществителните имена.

Припомнете си какво обозначава съществителното име.

Посочете съществителните имена, които са нарицателни. Подсказка: те наричат предмета или човека с общо название.

Припомнете си видове съществително име.

Посочете съществителните имена, които са собствени. Подсказка: търсете името на някого или нещо.
Посочете простите съществителни имена в женски род, единствено число. Подсказка: те имат само един корен.

Припомнете си род и число на съществителното име.

Посочете сложните съществителни имена в мъжки род, единствено число. Подсказка: те имат два корена и се получава като съединим две думи:
Посочете непроизводните съществителни имена в множествено число. Подсказка: те не произлизат от друга дума.
Отгатнете сложното съществително.