Числително име

Числителното име свързва света на думите и цифрите, указвайки брой и поредност.

Видове

Числителните имена са два вида: бройни и редни.

Бройните показват броя на предмети или хора. Откриваме ги с въпроса Колко?

Колко числителни бройни откривате?

Упражнете числително име – бройно, редно, за приблизителност.

Накратко…

– А че нямаш една стотинка, верно ли е?

– Притежавам десетки левове!

Ъпсурт, “3 в 1”

Редните числителни посочват реда в поредица от съществителни. Имат род и число, които  съвпадат с рода и числото на описваното съществително име. Откриват се с въпроса Какъв/-а, -о, -и?

Вече различавате бройни и редни, нали?

Упражнете числително име – бройно, редно, за приблизителност.

Накратко…

Слято, полуслято и разделно писане

Сложни числителни, образувани от две числителни бройни или редни, се пишат слято:

Слято се пишат и числителни, образувани от числително и съществително име:

Полуслято се пишат сложни числителни, образувани от две числителни, означаващи приблизително количество:

Разделно се пишат съставните бройни и редни:

Упражнете числително име – бройно, редно, за приблизителност.