Игра: подредете ги обратно

Добър Владетел е онзи, който поддържа и възстановява реда. Ще съумеете ли да го направите, Ваше Величество?