Папагал

Стихотворение с упражнение.

Слушай, бял папагал,
стига вече си крещял,
че ще се разсърди пръв
силният и страшен лъв,
после жълтата тигрица,
после хитрата лисица,
мечките,
буболечките –
всички ще надигнат глас!
И с хобота си тогаз
чичо Слон като запръска,
ти ще станеш мокра гъска!

Леда Милева

Какъв е папагалът?

Какво прави папагалът?

Кой ще се разсърди пръв?

Кой има хобот?

Каква е тигрицата?

А каква е лисицата?

И какъв ще стане папагалът, ако слонът го напръска?

Чудесно! Да поиграем? Със срички? Или да порисуваме?