Причастие: упражнение

Причастие: нелична глаголна форма, която съчетава граматичното значение на глагол (време и залог) и прилагателно име (мени се по род, число и се членува).

Започваме с лесното.
Сегашно деятелно причастие: означава признак от дейстие, което се извършва в момента на говорене: пишещ, мечтаещ, действащ.
Добре. Още веднъж?

Сегашно деятелно причастие се образува от глаголната форма на минало несвършено време в 1 л. ед. ч., като махаме окончанието и добавяме наставката -щ + окончание за род и число.

ПИШЕХ -> ПИШЕЩ

МЕЧТАЕХ -> МЕЧТАЕЩА

ДЕЙСТВАХ -> ДЕЙСТВАЩИ

Запомни, че сегашното деятелно причастие винаги завършва на -щ. Но внимавай, защото не всяка дума, която завършва на -щ, е сегашно деятелно причастие.
Чудесно. Преминаваме към миналите деятелни причастия.
Минало (свършено и несвършено) деятелно причастие: означава признак от действие, извършено преди момента, за който се говори: ходил / ходел, писал / пишел.
Опитай с нещо по-трудно.

Минало свършено деятелно причастие се образува от глагол в мин. св. време, като окончанието -х се заменя с наставката -л + окончание за род и число.

ХОДИХ -> ХОДИЛ

ПИСАХ -> ПИСАЛИ

Минало невършено деятелно причастие се образува от глагол в мин. несв. време, като окончанието -х се заменя с наставката -л + окончание за род и число.

ХОДЕХ -> ХОДЕЛ

ПИШЕХ -> ПИШЕЛ

Запомни, че миналите деятелни причастия винаги завършват на -л, но не всяка дума, която завършва на -л, е причастие.
Причастията дотук бяха деятелни. Но има и страдателни.
Минало страдателно причастие: вдъхновен, измислен, обут. Обърни внимание, че действието (вдъхновявам, измислям, обувам) се случва на героя, а не се извършва от него.
Опитай с още едно изречение.

Минало страдателно причастие се образува от глагола в мин. св. време, като премахваме окончанието и прибавяме наставка -н или -т + окончание за род и число.

НАПИСАХ -> НАПИСАН

КАЗАХ -> КАЗАНО

ИЗТРИХ -> ИЗТРИТ

Чудесно! Остава последното изпитание. В този откъс има три вида причастия. Подреди ги.

Поздравления! Вече владееш някои от най-неуловимите части на речта – неличните глаголни форми!

Изреченията са от романа “Алхимикът” на Паулу Коелю, преведен на български език от Даниела Петрова в 1997 г.

60 thoughts on “Причастие: упражнение”

    1. Това е много, много добър резултат! Причастията са сложно нещо. 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.