Причастие: упражнение

Нелични глаголни форми: причастия

Причастие: нелична глаголна форма, която съчетава граматичното значение на глагол (време и залог) и прилагателно име (мени се по род, число и се членува).


1. Сегашно деятелно причастие

Означава признак от действие, което се извършва в момента на говорене: пишещ, мечтаещ, действащ.Сегашно деятелно причастие се образува от глаголната форма на минало несвършено време в 1 л. ед. ч., като махаме окончанието и добавяме наставката -щ + окончание за род и число.

ПИШЕХ -> ПИШЕЩ

МЕЧТАЕХ -> МЕЧТАЕЩА

ДЕЙСТВАХ -> ДЕЙСТВАЩИ

Запомни, че сегашното деятелно причастие винаги завършва на -щ. Но внимавай, защото не всяка дума, която завършва на -щ, е сегашно деятелно причастие.

2. Минали деятелни причастия

Минало (свършено и несвършено) деятелно причастие: означава признак от действие, извършено преди момента, за който се говори: ходил / ходел, писал / пишел.Минало свършено деятелно причастие се образува от глагол в мин. св. време, като окончанието -х се заменя с наставката -л + окончание за род и число.

ХОДИХ -> ХОДИЛ

ПИСАХ -> ПИСАЛИ


Минало невършено деятелно причастие се образува от глагол в мин. несв. време, като окончанието -х се заменя с наставката -л + окончание за род и число.

ХОДЕХ -> ХОДЕЛ

ПИШЕХ -> ПИШЕЛ

Запомни, че миналите деятелни причастия винаги завършват на -л, но не всяка дума, която завършва на -л, е причастие.

Причастията дотук бяха деятелни. Но има и страдателни.
3. Минало страдателно причастие

Минало страдателно причастие: вдъхновен, измислен, обут. Обърни внимание, че действието (вдъхновявам, измислям, обувам) се случва на героя, а не се извършва от него.


Опитай с още едно изречение.

Минало страдателно причастие се образува от глагола в мин. св. време, като премахваме окончанието и прибавяме наставка -н или -т + окончание за род и число.

НАПИСАХ -> НАПИСАН

КАЗАХ -> КАЗАНО

ИЗТРИХ -> ИЗТРИТ


Чудесно! Остава последното изпитание. В този откъс има три вида причастия. Подреди ги.

4. Деепричастие

Деепричастието означава винаги съпътстващо действие, което е едновременно с другото.
То притежава особености на глагола и на наречието. Най-често служи за обстоятелствено пояснение. 


Деепричастието се образува от сегашната основа на глаголите с наставка –йки. Деепричастието не се изменя по род.

ХОДЯ -> ХОДЕЙКИ


Поздравления! Вече владееш някои от най-неуловимите части на речта – неличните глаголни форми!

Изреченията са от романа „Алхимикът“ на Паулу Коелю, преведен на български език от Даниела Петрова в 1997 г.

62 thoughts on “Причастие: упражнение”

      1. Теста беше сравнително лесен и успях да го реша и тл лесно

    1. Това е много, много добър резултат! Причастията са сложно нещо. 🙂

  1. Теста беше много лесен и полезен. Помогна ми да си припомня причастията за нула време!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.