Упражнение: части на речта

Какво е нужно, за да промениш съдбата си? Вижте откъса и отговорете на въпросите.

Идва ден, в който ми е позволено да не съм принцеса. Няма уроци, нито очаквания. Ден, в който всичко е възможно. В който мога да променя съдбата си.

Посочете съществителните имена в изречението.
Посочете личното местоимение в същото изречение.
Посочете предлозите в същото изречение.
Посочете съществителните имена от женски род.
От кой род е думата “лъч”?
Посочете глагола в изречението.
Думата “скрити” в горното изречение е:
Посочете глаголите в изречението.
В какво време са тези глаголи?
Посочете наречието.
Посочете съществителното име, което няма множествено число.
Какво име е думата “тайни” в това изречение?
Посочете прилагателното име в изречението.
Посочете прилагателните имена в изречението.
Посочете глаголите в същото изречение.
Посочете глагола в 1 лице, единствено число в изречението.
В какъв залог е глаголът “съм”?
Добре, храбри сърца! А какво е нужно, за да промените съдбата си?

Откъсът и песента са от анимационния филм Храбро сърце (Brave, 2012), продуциран от Disney/Pixar. Песента “Летя с вятъра” се изпълнява от Невена Цонева. Превод на песента: Десислава Софранова.