Отбележете глаголите в единствено число

Това е предизвикателство за Ловци на глаголи. Действията (и глаголите) имат сила и особености. Проявете нюх, проверете знанията и подобрете уменията си.