Претворител: ноември

Веднъж месечно поместваме послание, на което сме се натъкнали. В рамките на 30 дни предайте смисъла с Вашите най-точни и завладяващи думи. Добавете, заменете, изпуснете думи или изрази - претворете ги. Гласуваме и ние, и Вие. Награждаваме победителите.

Претворете следния текст:

Само нейната усмивка можеше да стопли неговото студено, лишено от топлина и любов сърце.

Можете да участвате с повече от едно претворяване. След изтичане на 30-дневния срок, всички предложения се обнародват под първообраза на посланието.