Местоимения. Приказно упражнение.

Относителни, обобщителни, въпросителни, показателни, отрицателни и неопределителни местоимения.

Попълнете липсващите местоимения. 
Посочете вида на местоименията “който” и “някакъв”.
Попълнете липсващите местоимения. Личните и възвратните притежателни вече ги познаваме!
Местоимението “всеки” е…
Местоимението “който” е…
Попълнете липсващите местоимения.
Местоимението “някакво” е…
Попълнете липсващите местоимения.
Местоимението “този” е…
Попълнете липсващите местоимения.
Местоимението “никой” е…
Попълнете липсващите местоимения.
Местоимението “някакъв” е…
Попълнете липсващите местоимения.

На камъка били издълбани думите:

Местоимението “който” е..
Попълнете относителното местоимение и довършете историята…

Историята продължава в Приказно упражнение за наречие.