ЧЕ-ТЕ-НЕ и ПОМ-НЕ-НЕ

Четене за мъници. Намерете, прочетете, запомнете еднаквите срички в мозайката.

Няколко срички се заиграли и загубили своите близначета. Помогни им да се намерят! Търси ТА – ТА, КО – КО, БЕ – БЕ, ЛЕ – ЛЕ.

Правило: сричката винаги съдържа гласна. Може да съдържа една, две или много съгласни. Или пък нито една: О! Й е съгласен звук.

Това се казва сричкотърсач! Опитайте Четене, разпознаване и свързване на думи и образи!