Четене и писане за мъници

Да потърсим имената на осемте животни в картинката.

Кои животни виждате на картинката?

Открийте буквите в името на Прасчо.

Открийте буквите в името на един бял, дългоух приятел.

Открийте един приятел с много дълъг врат. Казва се…

Открийте имената на последните двама в горния ред на картинката.

Открийте имената на първия и последния в долния ред на картинката.

Ура! Събрахме имената на всички животни от картинката. Да ПОИГРАЕМ ОЩЕ?