Корен. Сродни думи.

Упражнение върху думи с общ корен. Сродни думи.

Коренът е основата на думата. Той съдържа нейното речниково значение.

Някои думи се състоят само от корен:

 • бряг
 • връх
 • град
 • дом
 • зид
 • лед
 • мед
 • нос
 • ред
 • сол
 • съд
 • цар
 • яд

От корена, с помощта на представки и наставки, образуваме нови думи. Думите с общ корен и близко значение наричаме сродни.

Три от думите имат общ корен. Четвъртата е излишна. Коя е тя?

Коя дума е излишна? Защо?
Посочете думата, която няма общ корен с другите.
Коя дума е излишна? Защо?
Посочете думата, която няма общ корен с другите три.
Посочете думата, която няма общ корен с другите три.
Посочете думата, която няма общ корен с другите три.
Посочете думата, която няма общ корен с другите.
Коя е думата с различен корен?

Да добавим още няколко думи. Посочете излишната.

Чудесна работа! Да добавим дузина представки? Или шепа наставки?