Второстепенни части на изречението

Допълнение, определение, обстоятелствено пояснение и приложение. Те поясняват главните части или други второстепенни части на изречението.

Допълнение

Допълва и пояснява глаголното действие, като показва върху кого/какво се извършва то. Открива се с въпросите: Кого? Какво?

В ролята на допълнение най-често срещаме съществително или местоимение, по-рядко прилагателно и числително име. Когато допълнението се свързва със сказуемото без предлог, то е пряко, а когато между тях стои предлог, е непряко.

Открийте допълнението в още няколко изречения.

Обстоятелствено пояснение

Обстоятелственото пояснение изяснява обстоятелствата, при които се извършва или протича действието – време, място, начин, количество, цел и причина. Открива се с въпросите: Кога? Къде? Как? Защо?

Изразява се с наречие, съществително + предлог или със словосъчетание. Може да се намира пред или след сказуемото. Да открием и да определим вида на обстоятелствените пояснения заедно!

Разпознайте обстоятелствените пояснения в още няколко изречения.

Определение

Означава признак на съществително име в изречението. Открива се с въпросите: Какъв? Каква? Какво? Какви? Чий? Чия? Чие? Чии? Колко?

Всяко съществително име в изречението (подлог, допълнение, обстоятелствено пояснение) може да има определение, съгласувано или  несъгласувано по род и число с него. Да видим как!

Потърсете определенията с вдъхновение!

Приложение

Съществително, което пояснява друго съществително име, като се “прилага” пред или след него: булевард “Витоша”, планина Витоша, сладкарница “Неделя”, Бай Ганьо, цар Иван Асен I.

Приложението пояснява най-често роднинска връзка (баба Таня, дядо Кольо, бате Жоро), титла или длъжност (генерал Скобелев, граф Игнатиев, господин директор, госпожа класната) имена на улици, институции, вестници и списания (улица “Горски пътник”, квартал Лозенец, театър “Сфумато”), географски названия (река Амазонка, езеро Окото, връх Еверест, град София), прозвища (Мишо Шамара, Баба Яга) и качества (дете мечта, майка героиня).

Потърсете второстепенните части в десет красиви изречения.