Изречение. Упражнение.

Видове изречения по състав и цел на общуването.

Чуйте песента. Отговорете на въпросите.

Посочете сказуемите в изречението.
Щом в изречението има повече от едно сказуемо, то е:
Посочете подлога в изречението.
Щом съдържа главни и второстепенни части, горното изречение е:
Посочете подлога в изречението.
По цел на общуването горното изречение е:
Какви са следните изречения?

Слагам край. Владея студа. И не се боя.

Посочете сказуемите в изречението. Внимавайте, второто е сложно съставно сказуемо.
Какъв е видът на това изречение? Обърнете внимание, че двете прости изречения (“Бурята е в мен” и “Не мога да я спра”) са независими едно от друго.
Как са свързани двете прости изречения?

Бурята е в мен, не мога да я спра.

Посочете сказуемите в изречението.
В това изречение има съставно именно сказуемо. Кое е то?
По цел на общуването горното изречение е:
Посочете сказуемото в изречението.
Има ли подлог в горното изречение?
Изречение без подлог е:
Кой е подлогът в това изречение? Внимание: той може и да се подразбира, ако изречението е безподложно.

Викам бурята, владея студа и не се боя. 

Какво е това изречение по състав?
Защо? Обяснение с примери ще намерите тук.
Посочете съединителния съюз в сложното съчинено изречение.
Посочете сказуемите в изречението.
Какво е изречението по състав?
Кой е изпуснатият подчинителен съюз в изречението “Знам, изборът е мой”?
Посочете подлогът в изречението.
Какво е изречението по състав?
Колко прости изречения се съдържат тук? 

Слагам край, слагам край, към небето сега летя.

Стигнахте ли дотук? Поздравления!

Кристална мисъл в миг пронизва моя ден, ще спра да бъда аз на миналото в плен. 

“Слагам край”/Let It Go е песен от анимационния филм на Дисни “Замръзналото кралство” (Frozen, 2013 г.) по музика и текст на Кристен Андерсън-Лопес и Робърт Лопес. Надежда Панайотова изпълнява песента на български език.