Щ, щ

Азбука за мъници. Главна и малка буква Щ. Три думи с буквата щ.

Коя е тази птица?

ЩЪРКЕЛ започва с буквата…

Какво е нарисувано тук?

Има ли буква Щ в КЪЩА?

Коя е тя?

Момчето и бухалите са в…

Посочете всички думи, в които има буквата Щ!

А сега посочете думите, които започват с Щ!

Буквата Щ се пише лесно. Например така…

Словум има награда за всяко дете, което напише на хартия 3 думи с буквата Щ и ги сподели с нас (friend@slovum.com)!