Упражнения по правопис

Кои думи или словосъчетания са изписани грешно?

Отбележете думата с правописна грешка. О или У.

Отбележете думата с правописна грешка. А или Ъ.

Отбележете думата с правописна грешка. Е или И.

Прочетете текста и отбележете думите с правописни грешки.

Източници

Използваните текстове са взети от:

  • Димов, Д. (1960) Тютюн
  • Мороа, А., Страната на хилядите желания
  • Стендал, Витория Акорамбони (Херцогиня Ди Брачано)