Правопис: гласни и съгласни звукове. Упражнение.

Удвояване на съгласни звукове. Променливо Я. Подвижно и непостоянно Ъ. Особености на К, Г и Х.

Това упражнение обобщава и проверява наученото за гласните и съгласните звукове. Приятно плаване във водите на правописа!

Удвояване на съгласни звукове. Кои думи са изписани правилно?
Удвояване на съгласни звукове. Кои думи са изписани грешно?
Изпадане на съгласни звукове. Кои думи са изписани правилно?
Изпадане на съгласни звукове. Кои думи са изписани грешно?
Кои букви не означават отделни звукове, а съчетание от звуци?
Кой звук НЕ може да стои след съгласен звук?
Кои съчетания от букви обозначават един звук?
Променливо Я. Подвижно и непостоянно Ъ. Посочете вярно изписаните думи.
Променливо Я. Подвижно и непостоянно Ъ. Посочете грешно изписаните думи.
Струпване на гласни и съгласни звукове. Посочете вярно изписаните думи.
Струпване на гласни и съгласни звукове. Посочете грешно изписаните думи.
Пред кой гласен звук съгласните К, Г и Х преминават съответно в Ч, Ж и Ш?

Например:

 • срок – срочен
 • сок – сочен
 • мога – може
 • влог – вложение
 • сух – сушен
 • смях – смешен
Пред кой гласен звук съгласните К, Г и Х преминават съответно в Ц, З и С?

Например:

 • урок – уроци
 • паяк – паяци
 • носорог – носорози
 • недъг – недъзи
 • стомах – стомаси
 • кожух – кожуси

Дотук добре! Превърнете умението в майсторство, овладявайки правилата на слятото, полуслятото и разделното писане.