Писане по картинка

Една сутрин животните в гората се събудили и какво да видят? Малкият магьосник им разбъркал буквите в имената. Хайде да им помогнем да си ги подредят!

Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на птицата, която виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на птицата, която виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на птицата, която виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на животното, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на насекомото, което виждате на картинката.
Добавете липсващите букви в името на насекомото, което виждате на картинката.