Звезден град

Полагаме основите.

Прочетете стихчето. Отговорете на въпросите.

Спят децата,

и щурците,

и листата,

и врабците.

Не заспиват

само любопитните звездички,

но и те сънливо

мигат със очички.

1. Кой спи вечер?

2. Какви съществителни имена са тези думи?

3. Колко прилагателни имена има в стихчето?

4. Кое е то?

5. А кой не заспива?

6. Каква част на речта е думата “сънливо”?

Продължаваме, нали?

С безброй очички

звездички

небето поглежда

през тъмнината.

Те всички

премигат —

гледат с надежда

дали не пристигат

на гости децата.

След време към звезди и към слънца

ще литне

и ракета със деца,

та нали всяко дете смята —

родителите

най-добре да си останат на земята.7. Кой гледа с очички-звездички?

8. От кой род е думата “небе”?

9. Кого очакват звездите?

10. С какво ще полетят децата?

11. Каква част на речта са думите “поглежда” и “гледат”?

12. Каква обща част (морфема) имат те?

Да полетим!

В кабината ще има сложни апарати,

ще работят машини непознати.

Ракетата ще управлявате самички,

ще сте облечени в скафандри всички

и който най от смятане разбира,

естествено, ще бъде командира.

В далечината

някъде земята

със шал от облаци ще се намята.

А слънцето като хиляда полилеи

в небесния таван ще грее.

13. Коя дума НЕ е изписана грешно?

14. Коя дума е изписана неправилно?

15. Коя дума е написана правилно?

16. Кое е множественото число на тази дума?

Обаче…

Но още много време ще измине,

докато прекосите небесата сини

и стигнете до селището на звездите.

Трептят

в далечината светлинките

на този чуден нощен град.

Блещукат звездните квартали,

по склона на небето засияли,

намигат ви приятелски звездите

и чакат да ги доближите.

Спят децата,

и щурците,

и листата,

и врабците.

Звездите само не заспиват

в мракът —

те гости от земята търпеливо

чакат.


– Рада Москова, из книжката “Тигърчето Спас”, Детски стихове и гатанки, 1980 г.