Снежният човек и врабчето: упражнение

Драматизация по разказа на Светослав Минков с тест, фонетичен анализ, попълване на вярна буква Ъ/А и преразказ.

Continue Reading →

Палечка: упражнение за мъници

Илюстрирана драматизация с четири задачи: подреждане на изречение, тест с 10 въпроса върху съдържанието на приказката, подреждане на разбъркани думи в откъс, попълване на липсващи думи и пъзел.

Continue Reading →

Спящата красавица: упражнение

Упражнение с драматизация и осем задачи: подреждане на думите в изречение, откриване и попълване на липсващи думи и подреждане на картинки в правилната последователност на приказката.

Continue Reading →

Малкият Мук: упражнение за мъници

Упражнение с видео драматизация и седем задачи: подреждане на изречение, попълване на разбъркани и липсващи думи, свързване на герои с техните качества и подреждане на картинки в сюжет.

Continue Reading →

Дивите лебеди

Знаеш ли приказката за малката Елиза и нейните омагьосани братя? Разгледай картинките, чуй драматизацията и отговори на въпросите.

Continue Reading →

Снежанка: упражнение за мъници

Драматизация, илюстрации и упражнения върху съществителни умалителни имена, четене и писане.

Continue Reading →